นายธนภัทร ศิริดล
[ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ]
บรรจุทำงาน    เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564
ประวัติด้านการศึกษา
      วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
งานด้านการสอน/งานสนับสนุน
      สอนประจำชั้น ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 2
      งานธุรการและสนับสนุนการสอน อื่นๆ